דפים מתוך זיכרונות שכתב דניאל ראסך

דפים מתוך זיכרונות שכתב דניאל ראסך אחר שעלה לישראל בשנת 1979. בפרק זה כתב דניאל 'ביוגרפיה' לבני משפחת אשתו פלור ראסך-הארוני. ישראל, שנות ה-90.

מקור: באדיבות פלור ראסך, רחובות.

דפים מתוך זיכרונותיו של דניאל ראסך

כבר בצעירותו בהמדאן וגם בטהראן כתב דניאל יומנים אישיים בשפה הפרסית. אחרי שעלה לישראל כתב גם ספר זיכרונות (כתב היד המקורי של ספר הזיכרונות, וכתבי היד של חיבוריו נמצאים ברשות בני משפחתו ואשתו פלורה ראסך, רחובות). 

על קורות משפחת ראסך בשנות ה-50 בהמדאן וטהראן, ניתן ללמוד גם מתוך אוסף מכתבים אישיים מהשנים 1957-1953, מכתבים שנשלחו מדניאל ופלורה בטהראן, אל הוריה מאהי ומשה חי כהן-יזדי, בשנים הראשונות אחר עליית המשפחה לישראל (מקור: ר' שם ע' 6 ברשימת תיקי אוסף הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים)