איראן, תאוריית 'הגזע הארי', ומדיניות התעמולה הנאצית

בשנת 1935 דרש השאה האיראני רזא שאה פאהלווי מהקהיליה הבינלאומית, לחדול מלהשתמש בשם 'פרס' ולאמץ לארצו את השם 'איראן', על שם ארץ הארים הקדומה. 

פירוש המונח 'ארי' (Aryan) הוא 'אדם אציל', (1) ומקורו מהמילה 'אַרְיַה' (ārya) בסנסקריט (שפה פרסית קדומה, הנחשבת לשפה העתיקה מבין משפחת השפות ההודו-אירופיות), אך האידאולוגיה הנאצית השתמשה במונח 'הגזע הארי' שהתפתח מתוך חקר הבלשנות, לקביעת עליונות 'הגזע הארי'.

בהדגישו את מוצאם של הפרסים כבנים לצאצאי עמים קדומים דוברי השפה הפרסית(2) ביקש רזא שאה לחזק את הלאומיות הפרסית ולהדגיש את עברה המפואר של ארצו בטרם האיסלאם, ויש הגורסים כי התכוון להביע הזדהות וקשר עם הארים באירופה,  ובכך להדגיש את דימויה הבינלאומי החדש של המדינה ואת תהליכי המודרניזציה המהירים שביקש להנהיג בה.(3)

אלא שכוונותיו של השאה לא תאמו בהכרח את האידאולוגיה הנאצית. בספרו 'מיין קאמפף' כתב אדולף היטלר, מנהיג המפלגה הנאצית, בשנת 1925 על הנחיתות הגזעית כביכול של העמים הלא-אירופאיים, ובעיקר ערבים ויהודים. היטלר בז גם לתנועות אנטי-קולוניאליות, והתייחס אליהן כאל 'קואליציית נכים', שלעולם לא תוכל להיות שותפה אמיתית לגרמנים. אך למרות עמדות הנאצים על נחיתות הגזע של תושבי המזרח התיכון התמיד רזא שאה פאהלווי, בתקופה זו, באהדתו כלפי גרמניה הנאצית.  לימים מודע היה המשטר הנאצי לעובדה שעליו לשנות את השיח הציבורי ואת ההתייחסות הגזענית לעמים הלא-יהודיים במזרח התיכון, זאת מאחר שבמלחמת העולם השנייה היו מעורבות גם טריטוריות לא מעטות באזורי צפון אפריקה ובדרום מזרח אסיה, בהן שלט האיסלאם. הצבא הגרמני כבש, בין היתר, את מדינות הבלקן, מדינות בצפון אפריקה, חלקים מרוסיה, את קרים ואת הקווקז ואזורים במזרח התיכון, וניסה אף להשתלט על איראן. בשטחים הללו נמנו באותה תקופה כ-170 מיליון מוסלמים. בין מטרות הפלישה הגרמנית לברית המועצות בקיץ 1941 הייתה גם השתלטות גרמנית על אזור הקווקז, כדי לפלוש משם לעיראק ולאיראן, בתקווה לנתק את נתיבי המעבר של בריטניה אל היבשת ואל פנים רוסיה.

בדוחות משרד החוץ הגרמני, (אותם ניתן לבחון בארכיון המסמכים ביד ושם) קיימות התראות מצד דיפלומטים גרמנים, המזהירים מפני התייחסות אנטגוניסטית כלפי האיראנים, ומייעצים להישמר מלפגוע ברגשות הלאומיים האיראניים, ולהקפיד לשמור על יחסים תקינים עמה.(4) התכתבויות אלה מזהירות מפני מתח דיפלומטי בין ממשלת איראן לבין משרד החוץ הגרמני, עקב 'השמצת' האיראנים על היותם 'לא-ארים'. מובהר בהן שלטענת האיראנים הם אימצו לעצמם את המונח 'אריאמר - Aryan' בהמלצת השגרירות הגרמנית, משום שהם חשים 'קירבה גזעית' לגרמנים. הבעייה של איסור הנישואים בין גרמנים לבין 'לא-ארים' הטרידה מאוד את האירנים, ובדיונים המשותפים בראשותם של ראשי המשרד לענייני הגזע (Rassenpolitisches Amt) הוצע, בין היתר, לציין בניסוח ההסכם כי מוצאם של ראשוני האיראנים הנו מצפון אירופה, והם היו ליורשיהם של בני האחמאנים (Achaemen) . כמו כן, נידונה גם שאלת היטמעותם של הכורדים והיהודים בתוך העם האיראני, על כול המשתמע מכך. המסמכים כוללים גם את מחאתו של השגריר האיראני על סיווגה של איראן כ'לא-ארית', שם גם הוסיף שאם לא ייפתר הנושא באופן משביע רצון מבחינת האיראנים הם יפנו ליפן ולברית המועצות. נראה שפגישתו של השגריר עם אנשי המשרד לשאלות הגזע במשרד החוץ הגרמני הובילה רק להבטחות ריקות מתוכן.

המשרד למדיניות חוץ של המפלגה הנאצית (ה-NSDAP) שלח אזהרות והתראות בנושא אפשרות הפגיעה ביחסים עם איראן, והציע, לריכוך המצב, ליצור מחוות כלפי האיראנים, כדוגמת הזמנתם לכנסים כלכליים, וכן יוזמות לפגישות עם נציגים איראניים. במכתב מהמחלקה לסחר חוץ במשרד החוץ הגרמני בנוגע להזמנתם של זרים לכינוס המפלגה בנירנברג בשנת 1935, מבקש הכותב להזמין גם נציגים מאיראן ומאפגניסטן כדי לתקן את הרושם הרע שעשו הפרסומים בנושא תורת הגזע הגרמנית בארצות אלה. במקרה זה המקור להתכתבויות היה ה-Reichskanzlei - משרד הקנצלר הגרמני.(5)

המלצות ברוח זו הגיעו גם מטעם אידיאולוג המפלגה הנאצית, אלפרד רוזנברג, בסקירה שכתב על הפעילות של מדיניות החוץ של המפלגה הנאצית במהלך השנים 1943-1933. בדו"ח זה הזכיר רוזנברג את חשיבות חיזוק הקשרים הכלכליים עם איראן (יחד עם קידום היחסים עם אפגניסטן ומדינות ערב בכלל).(6)

את עיקר המלאכה ליישור ההדורים עם האיראנים עשתה התעמולה הגרמנית בעזרת 'Radio Zeesen', 'רדיו זצן' - שידורי הרדיו של התעמולה הגרמנית הנאצית - בערבית ובפרסית.(7)

השידור הזר הגרמני היה קיים כבר משנת 1929. הוא התבסס בעיר זצן (Zeesen) שמדרום לברלין. שידורים אלה זכו לשבחיו של שר התעמולה הגרמני יוזף גבלס, אשר בנאומיו דימה אותם ל"נשק רב עוצמה בשלט רחוק" (Fernkampfgeschütz im Äther).  

שידורי הרדיו היו חשובים כלוחמה פוליטית. תמיכת דעת הקהל בארצות המזרח התיכון, בצפון אפריקה ובעולם המוסלמי הייתה חשובה, והתעמולה בסיועם של אמצעי התקשורת הפכה חשובה לא פחות מהלוחמה בשטח. התעמולה לעולם הערבי באמצעות הרדיו הייתה יוזמה של מוסוליני, שהתחיל לשדר ברדיו בארי שידורים פשיסטיים אל העולם הערבי. מאז שנת 1939 החלו גם הנאצים להתבסס ולהכין תשתיות מתאימות בתחום זה. רדיו צזן שידר בפרסית ובערבית תוכניות שעסקו בנושאים איסלאמיים דתיים ולאנטישמיות בנוסח האירופי וללאומנות הנאצית לא היה בתחילה הד בקהלים איראנים. עם התקדמות המלחמה הייתה האנטישמיות נשק בידי התעמולה הגרמנית. תעמולה מסוג זה, יחד עם האיבה המוסלמית ליהודים, שימשו בסיס פורה לחיזוק הקשרים בין גרמניה ובין העולם המוסלמי.

אנטישמיות גרמנית והתעמולה הנאצית לעולם המוסלמי

אנטישמיות הייתה גשר אידיאולוגי בין גרמניה לעולם הערבי מוסלמי. יש ניסיון לקשור את העולם הערבי לרייך הגרמני דרך שנאת היהודים.

תורת הגזע נועדה לאוזניהם של בני אירופה, שהכירו את התאוריות החברתיות הקשורות לדארוויניזם החברתי, אך הן לא התאימו לאוזניהם של ערבים או של איראנים מוסלמים. לכן כדי להעביר את שנאת היהודים במתכונתה האירופית אל העולם המוסלמי נזקקו הנאצים לנקיטת גישה מיוחדת בשידוריהם עבור העולם המוסלמי. הגישה הדתית היתה זמינה, והתאימה להם. הסיסמה "מוחמד נלחם ביהודים והיטלר עושה זאת כממשיכו" הייתה שגורה בשידורים של רדיו צזן ושירתה את המטרות של המדיניות הגרמנית.

במשך שש שנים, מאז שנת 1939 ועד שנת 1945,  יצאה מברלין, באמצעות שידורי 'Radio Zeesen', (ארכיון סוכנות העתונות AP Archiv)(8)תעמולה אנטישמית בערבית ובפרסית, במטרה להגיע אל אזניהם של המאמינים  המוסלמים. תעמולה אנטי יהודית ארסית בנוסח : "הרגו ביהודים שנישלו אתכם מנכסיכם ותיכננו לפגוע בביטחונכם. ערביי סוריה, עיראק ופלסטין למה אתם מחכים? היהודים מתכוונים לפגוע בנשים שלכם, להרוג ילדים ולהרוס אתכם. בדת המוסלמית ההגנה על חייך היא חובה. להרוג את היהודים, להבעיר את רכושם, להשמיד עסקיהם. תקוות ההצלה היחידה שלכם היא השמדת היהודים, לפני שהם יהרסו אתכם". 

בין הנושאים ששימשו את התעמולה הגרמנית היה גם הרעיון שהיטלר הוא המשיח השיעי או האימאם השנים עשר, אשר חזר לחסל את היהודים ואת הקומוניסטים. על כן, על פי רוח התעמולה הגרמנית, ניתן להשוות את מלחמתו של היטלר ביהודים למאבקו של הנביא מוחמד בהם, תוך הקבלה בין פרקי הקוראן המתארים את ההתנגשויות של הנביא מוחמד עם שבטים יהודיים בחצי האי ערב לבין מעשי האיבה שנקטו השיעים של איראן כלפי בריטניה וברית המועצות.

רוב האוכלוסיה בעולם הערבי באותה עת לא ידעה קרוא וכתוב. הנאצים השתמשו בשידורי הרדיו שהגיעו למרחקים, ואשר הפעלתם הייתה זולה יחסית, ככלי תעמולה יעיל, מה גם שגבלס תמך בו. הוכנו חומרי תעמולה במיוחד עבור ערבים, טורקים, פרסים והודים. תיאוריות הגזע של הנאצים לא תורגמו באופן מילולי מעל גלי האתר. האחראים לחומרים אלה ידעו לעדן את תאוריית הגזע של הנאצים. תרגומי הטכסטים ידעו להתעלם מהמילים הבוטות, ולהחליק את הנושא כשהוא מתורגם בשידוריהם.  משנת 1939 היה רדיו צזן לאחת מתחנות הרדיו החשובות ביותר בהכנת חומר מיוחד עבור ציבור זה, תוך ניצול הקוראן למטרותיו.

בקוראן יש פסוקים נגד היהודים, והעוינות המוסלמית כלפי היהודים ארוכת שנים. בשנות ה-30 נוספו לעוינות זו נדבכים נוספים. הנאצים הקפידו להוציא מהקוראן קטעים מתוך הקשרם תוך הדגשת השנאה שבהם. כך צוטטו בשנת 1944 משפטים בערבית מסורה מספר 62: "אמור, אתה היהודי! (מי אשר היהדות שלו), אם טוען אתה להיותך נבחר האל, ורק מוות תבקש, אם אמת היא, יודע אללה מי החוטאים הם, ואתה לא תימלט מן המוות אשר אותך ישיג". רדיו צזן שידר את הדברים כתעמולה בוטה, כולל נאומיו של המופתי הירושלמי. לצורך העניין  נבחרו כרקע גם קטעי מוסיקה ערבית ובמקביל שודרו קטעים של דקלום פרקי קוראן. כך נוצר הקשר שבין המוני המאזינים בעולם המוסלמי לגרמניה הנאצית. יחד עם זאת ראוי להדגיש שמאמצי התעמולה הגרמנית והדרך בה בחרו לשדל את אוכלוסיית השיעים באיראן עוררו דאגות אצל השליט רזא שאה פאהלווי, אשר זה לא מכבר הוכתר באיראן, והתנגד נחרצות לדימוי שניתן להיטלר כמשיח. כמי שביסס את משטרו על יסודות חילוניים, ראה רזא שאה בכך פגיעה ביסודות שלטונו. שידורי התעמולה באמצעות הרדיו סייעו גם לאמריקאים ולבריטים, אשר רצו להכיר ולדעת על הדרכים בהן ניסו הנאצים לרכוש את לב העם האיראני ולהפכו למשתף פעולה.

 

 

הערות:

1) מסקנה זו נבעה מהדמיון הקיים בין השפות - על פי מחקרים בבלשנות, רוב השפות האירופיות קשורות לשפות מאזורי פרס והודו (שפות הודו-אירופיות), ומקורן מעיד על עקבות לשותפות של שבטים קדומים בני אותו גזע. לפי רעיון זה הדמיון בשפות מצביע על גזע קדום, אשר ממנו התפתחו העמים האירופים, אחר ששבטים אלה פלשו לאירופה. מושג זה שנועד במקור לתאר קשר אתני-לשוני, שימש את האידאולוגיה הנאצית לטיעונים בדבר עליונות הגזע הלבן בכלל ועליונות 'הגזע הארי' בפרט. המושג 'ארי' משמש כיום להגדרתם של קבוצות עמים מצאצאי העמים הקדומים דוברי השפות הפרסיות.

'הגזע הארי' ר' וויקיפדיה

'גזענות מדעית' ר' וויקיפדיה

2) חגי רם, "לקרוא איראן בישראל", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=94766337&nTocEntryID=94767997

ר' תמר גינדין עילם: https://www.thmrsite.com/?p=125

3)  על תודעת העליונות הארית-איראנית ר': אמנון נצר, "האנטישמיות באיראן 1950-1925", פעמים, יד בן-צבי, 29.1, עמ' 10-7

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_29.1(1).pdf

על יחסי 17-איראן גרמניה, ר' שם עמ' 10-17:                                  .https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_29.1(1)

pdf.

4) ר': ארכיון המסמכים, יד ושם,  חטיבה מס'- JM 2115,  תיקים מס' 3670049/45; 4318379.

5) ר': ארכיון המסמכים, יד ושם. חטיבה מס'- JM 2115, מסמך מס' 3670045.

6) ר': ארכיון המסמכים, יד ושם, חטיבה מס'- JM 2115, מסמך מס' 3726713.

7)בנושא שידורי התעמולה הנאצית בערבית ובפרסית,  על מחקר חדש  בנושא אנטישמיות של שידורי החוץ הנאצי:

See -http://www.deutschlandradiokultur.de/nazi-propaganda-auf-arabisch.1079.de.html?dram:article_id=176254 - "Ausder jüdischen Welt" / Archiv | Beitrag vom 08.10.2010, Nazi-Propaganda auf ArabischNeue Untersuchungen zum Antisemitismus des NS-Auslandsrundfunks - von Jens Rosbach

Matthias Küntzel
Von Goebbels zu Ahmadinejad
.Über die antisemitische Radiopropaganda der Nazis in Iran

See - http://www.tribuene-verlag.de/T196_Kuentzel.pdf

 

8) ר': https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/iran-during-world-war-ii

   שידורי צזן (Zeesen), ארכיון סוכנות העתונות - AP Archiv - https://www.ap.org/en-us/formats/archive

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------