איראן בתקופת מלחמת העולם השנייה

טנקים רוסיים ברחובות העיר טבריז שבצפון איראן, 28-27 באוגוסט 1941.

זכויות: Poblic Domain - למידע נוסף