איראן בתקופת מלחמת העולם השנייה – מפות

width="512"]

מפת איראן בגבולות 1941[/caption] מפת חלוקת זכיונות הנפט -1941[/caption