אוצר מילים בניב (דיאלקט) יהודי כרמאנשאה

הקהילות היהודיות בפרס, היו רחוקות זו מזו מבחינה גיאוגרפית, ושרר נתק ביניהן. עובדה זו השפיעה גם על הלשון המדוברת - הפרסית יהודית. אוצר המילים והדיאלקט  (ר' מזרחי, עמ' 123-121, 236-227) היה שונה בכל אחת מהקהילות והתבסס על הניב הפרסי המקומי, בו נשזרו שיבושי מילים עבריות מכתבי הקודש (שנקראה "לא תורה"). ליהודי קהילת כרמאנשאה לא היה ניב המייחד אותם, מאחר שהקהילה הייתה הטרוגנית באופייה. הניב היהודי בכרמאנשאה היה קרוב יותר לזה של יהודי טהראן. אוצר המילים שייחד את הפרסית יהודית בעיר היה מצומצם יחסית, והתבסס בעיקר על הפרסית המקומית, שהושפעה מהקירבה הגאוגרפית לאזורי כורדיסטן הפרסית, שנוספו לה גם מילים מלשון הקודש.

ביבליוגרפיה: 

1.

Thamar E. Gindin, “JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES viii. JUDEO-PERSIAN LANGUAGE,” Encyclopædia Iranica, XV/2, pp. 132-139

 http://www.iranicaonline.org/articles/judeo-persian-viii-judeo-persian-language

2.

The Neo-Aramaic Dialects of Iran,” in S. Shaked and A. Netzer eds., Irano-Judaica: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages IV, Jerusalem, 1999, pp.311-27.

3.

Habib Borjian, “KERMANSHAH vii. LANGUAGES AND DIALECTS,” Encyclopædia Iranica, XVI/3, pp. 324-329,

See: http://www.iranicaonline.org/articles/kermanshah-07-language

 

4.

חנינא מזרחי, "יהודי פרס", תשי"ט, הוצאת דביר, תל אביב. עמ' 121-124; 236-227 

רשימה מוקלטת של מילים בפרסית, ובניב יהודי כרמאנשאה:

הקלטה קולית בפרסית, בדיאלקט יהודי כרמאנשאה של רשימת מילים בניב יהודי כרמאנשאה, שחלקם היו בשימוש  גם בקרב האוכלוסייה המקומית.  תחקיר, תרגום וקריאה: הלן משולם-אהרוני (הארוני).

 

תרגום ותעתיק עברי לרשימת המילים בפרסית, ובניב יהודי כרמאנשאה

להגדלת הדפים, לחץ